Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at D:\WWW\PES\hegyieu\www\testy.php:1) in D:\WWW\PES\hegyieu\www\alma\global.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at D:\WWW\PES\hegyieu\www\testy.php:1) in D:\WWW\PES\hegyieu\www\alma\global.php on line 1
Autoškola Alma - Skusobny test cislo X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\WWW\PES\hegyieu\www\alma\global.php on line 33

Test číslo 36

1. Vodičom sa rozumie (2 body)

osoba, ktorá vedie motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo, alebo električku,

osoba, ktorá najmä vedie motorové alebo nemotorové vozidlo, tlačí moped, pohybuje sa na lyžiach alebo kolieskových korčuliach, ťahá alebo tlačí sánky,

len osoba, ktorá vedie motorové vozidlo.

2. Vodič mopeda (2 body)

nesmie jazdiť po pravej krajnici za žiadnych okolností,

smie jazdiť po pravej krajnici len pri obchádzaní a vyhýbaní,

smie jazdiť po pravej krajnici,len ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci alebo cyklisti.

3. Vodič sa nesmie otáčať (2 body)

na ceste I.triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku,

na žiadnej križovatke,

na jednosmernej ceste.

4. Vodič môže zastaviť a stáť (2 body)

na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu,

v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,

na vnútorných jazdných pruhoch vyznačených na vozovke a na vyhradených jazdných pruhoch.

5. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak (2 body)

svieti prerušované biele svetlo,

zamestnanec dráhy dáva pokyn vodorovným kývaním ruky s červenou zástavkou cez stred tela,

sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia.

6. Znamenie dávané smerovými svetlami vodič ponechá len v čase, pokým (2 body)

nezačal meniť smer jazdy,

mení smer jazdy, vybočuje z neho alebo ak vozidlo nezaujme miesto v jazdnom pruhu, do ktorého prechádza,

nezačal vybočovať zo smeru jazdy.

7. Vozidlo sa smie na diaľnici a na ceste pre motorové vozidlá vliecť (2 body)

len k najbližšiemu výjazdu, kde musí diaľnicu alebo cestu pre motorové vozidlá opustiť,

rýchlosťou najmenej 70 km/ h,

len na lane.

8. Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla (2 body)

smie zaraďovať, len ak to dovoľuje situácia v cestnej premávke,

nesmie zaraďovať,

smie zaraďovať, ak dokáže prispôsobiť rýchlosť jazdy svojho vozidla rýchlosti jazdy takýchto vozidiel.

9. Na sedadle (sedadlách) vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba (2 body)

mladšia ako 15 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 160 cm, ak nepoužívajú schválený bezpečnostný systém,

staršia ako 60 rokov, ak sa nepoužíva schválený a pre ňu určený bezpečnostný systém,

mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm; to neplatí, ak také osoby používajú schválený a pre ne určený bezpečnostný systém.

10. Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac (2 body)

traja vedľa seba,

piati vedľa seba,

dvaja vedľa seba.

11. Osoba pribratá na zaistenie bezpečnosti cestnej premávky alebo niektorých jazdných úkonov je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla, (2 body)

len ak má pri sebe vodičský preukaz,

len za zníženej viditeľnosti

ak je to nevyhnutne potrebné.

12. Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou smerovou šípkou alebo šípkami (2 body)

možnosť pokračovať v jazde ktorýmkoľvek smerom,

možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým šípka alebo šípky ukazujú,

povinnosť opustiť križovatku; to neplatí ak ide cez križovatu rovno.

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, (1 bod)

jeho dĺžka nesmie byť menšia ako 1,5 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m.

14. Plášť pneumatiky nesmie mať na svojom vonkajšom obvode (oblasť koruny, boku, a pätky plášťa) (1 bod)

trhliny alebo poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie však nie je závadou,

trhliny ani poškodenia, ktorá obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú,

trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nie je závadou.

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé a musí sa z cestnej premávky vyradiť do času, kým sa zistené chyby neodstránia, ak (1 bod)

je nefunkčný stierač zadného skla,

poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru,

je nefunkčné osvetlenie batožinového priestoru.

16. Táto dopravná značka upozorňuje na (2 body)

miesto, kde priečny sklon vozovky presahuje 10 %,

priklonenú strmú stráň sprava,

miesto, kde stúpanie cesty presahuje 10 % alebo kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným.

17. Táto dopravná značka upozorňuje na (2 body)

železničné priecestie vo vzdialenosti 90 m,

sklon vozovky vľavo,

železničné priecestie vo vzdialenosti 160 m.

18. Táto dopravná značka znamená: (2 body)

Slepá ulica,

Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch )

Zákaz vjazdu motorových vozidiel.

19. Táto dopravná značka: (2 body)

informuje o mieste, kde je umiestnený telefón núdzového volania,

oznamuje o umiestnení telefónu pre dôležité osobné správy,

informuje o mieste funkčnosti mobilného telefónu, len pre privolanie automotoklubu.

20. Táto dopravná značka znamená: (2 body)

Jazdný pruh vyhradený pre vozidlá mestskej hromadnej dopravy,

Parkovisko vyhradené pre autobusy,

Zastávka autobusu.

21. Táto dopravná značka znamená: (2 body)

Obytná zóna,

Smerová tabuľa k miestnemu cieľu,

Obec.

22. Táto dopravná značka vyznačuje (2 body)

oblasť, v ktorej platia ustanovenia o premávke v obytnej zóne,

oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz státia,

územie, v ktorom platia ustanovenia o premávke v pešej zóne.

23. Táto dopravná značka (2 body)

vyznačuje okraj vozovky,

vyznačuje cestičku pre cyklistov,

vyznačuje hranicu križovatky; to neplatí, ak sa táto značka použije ako pomocná čiara na zastavenie vozidla v priestore križovatky.

24. V poradí druhé prejde cez križovatku: (3 body)

žlté vozidlo,

zelené vozidlo,

červené vozidlo.

25. Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí: (3 body)

1. červené, 2. modré, 3. zelené,

1. zelené, 2. červené, 3. modré,

1. zelené, 2. modré, 3. červené.

26. Ako posledné prejde cez križovatku (3 body)

červené vozidlo prichádzajúce sprava,

protiidúce modré vozidlo,

vaše vozidlo.

27. V poradí tretie prejde cez križovatku (3 body)

žlté vozidlo,

červené vozidlo,

zelené vozidlo